Skip to main content

Am activat acest Canal etic ca instrument de comunicare care permite clarificarea întrebărilor și / sau raportarea presupuselor nereguli din Codul nostru de etică și conduită.

Deoarece Codul de etică și conduită constituie o declarație expresă a valorilor, principiilor și orientărilor de comportament pe care oamenii trebuie să le adopte în desfășurarea activității profesionale din cadrul grupului Gonvarri, acest instrument este furnizat cu scopul ca utilizatorul să poată pune toate întrebările necesare confirmând astfel înțelegerea aplicării sale.

Gonvarri Industries este compania-mamă a Gonvarri Material Handling care operează sub brandurile Constructor, Kasten, Dexion, Stålteknik și Kredit.

Politicile, procedurile și protocoalele Canalului etic se aplică întregului grup Gonvarri și filialelor sale.

Pentru întrebări, reclamații, politici complete sau pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim procesele, vă rugăm să vizitați canalul etic al grupului nostru.