Skip to main content

Persoana vizată autorizează prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate, precum și a tuturor datelor colectate în timpul procesului de selecție, astfel cum este stabilit în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului și Consiliului European.

Acestea vor fi prelucrate de Gonvarri Material Handling AS cu adresa poștală Østensjøveien 27, 0661 Oslo și adresa de e-mail info@gonvarri-mh.com, în calitate de operator de date pentru prelucrare:

Cum sunt prelucrate datele?

Următoarea prelucrare despre care este informată persoana vizată va fi efectuată împreună cu informațiile personale furnizate de către aceasta:

Abonarea la newsletter

Abonarea la newsletter-ul Gonvarri Material Handling, un e-mail periodic cu informații despre Gonvarri Material Handling, pentru produse, în scopuri de e-marketing.

Sondaje internaționale

Formular de cerere pentru a contacta compania pentru informații despre produsele Gonvarri Material Handling, în scopuri de e-marketing.

Ce fel de date sunt înregistrate?

Pentru a efectua prelucrarea menționată mai sus, este necesar să colectați următoarele informații de la angajați, pentru fiecare dintre ei:

Abonarea la newsletter

 • Prenume
 • Nume
 • Adresa de e-mail
 • Formulare de contact
 • Prenume
 • Nume
 • Localitate
 • Țara

Nume companie

 • E-mail
 • Număr de telefon
 • Solicitare

Care este temeiul juridic?

Pentru aceste prelucrări de date, baza legală și fundamentul pot fi găsite în consimțământul obținut de la persoana vizată prin acceptarea acestei notificări pe website-ul GMH.

Cât timp vom păstra datele dvs. personale?

Abonarea la newsletter

Informațiile vor fi încorporate în baza de date CRM și vor fi stocate până când persoana vizată își retrage consimțământul.

Formulare de contact

Informațiile vor fi încorporate în baza de date CRM și vor fi stocate pe o perioadă de până la 6 ani de la data acceptării sau până când persoana vizată își retrage consimțământul.

Cui îi vor fi trimise datele?

Persoana vizată este informată că datele sale nu vor fi transferate către terți, cu excepția obligației legale.

Care sunt drepturile dvs.?

Persoana vizată are dreptul de a accesa datele sale personale, precum și dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau, după caz, de a solicita ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate.

În anumite circumstanțe, persoana vizată poate solicita o restricție privind prelucrarea datelor sale, caz în care le vom păstra numai în scopul exercitării sau apărării revendicărilor.

În anumite circumstanțe și din motive legate de situația sa particulară, persoana vizată se poate opune prelucrării datelor sale. GHM și/sau companiile asociate vor înceta prelucrarea datelor, cu excepția unor motive legitime imperioase sau a exercitării sau apărării unor eventuale revendicări.

Pentru exercitarea acestor drepturi și pentru orice altă clarificare, partea interesată poate scrie la adresa poștală indicată mai sus sau prin următoarea adresă de e-mail, Privacy.Rights@gonvarri.com, urmând procedura descrisă la https://www.gonvarri.com/en/privacy-management (managementul confidențialității)/